Niet echt idioot

screen-shot-2016-11-17-at-11_fotor

In de Groene Amsterdammer van 29 september 2016 (Nr.39, blz.9) had econoom en columnist Dirk Bezemer even wat dringender zaken aan zijn hoofd dan economie. Het “pleurt op” van de minister-president had hem nogal geïrriteerd  zoals de  uitdrukking “idioot” van VVD fractievoorzitter Halbe Zijlstra bij hem eveneens niet in goede aarde viel. Zijlstra kon een zekere weerzin niet onderdrukken toen hij een demonstratie van Turkse Nederlanders in Rotterdam had gadegeslagen. Dirk Bezemer vroeg zich af wat hier nu zo idioot aan is want het gaat tenslotte om een groep Nederlanders die net zoveel recht hebben om te demonstreren als de in dit stuk opgevoerde Palestijnen, Koerden, Oekraïners en Tibetanen.

De band van de Turkse Nederlanders met het vaderland Turkije is nu eenmaal diep en de mislukte staatsgreep op 15 juli 2016 was aanleiding om vanuit Nederland,  zoals Dirk Bezemer het uitdrukt, Recep Tayyip Erdogan een hart onder de riem te steken.  Dat is best aannemelijk ook al behoort de Turkse president niet tot iemands favorieten en betwijfel je  ’s mans  goede bedoelingen ten opzichte van zijn door de islam sterk beïnvloedde politieke beleid.

Wat dit stuk echter niet vertelt is  de aanleiding waartoe de minister-president en in navolging later de fractievoorzitter van de VVD  ruwe taal hebben gebruikt.  Na de poging tot staatsgreep werd in Rotterdam een spontaan georganiseerde demonstratie gehouden waarbij een Nederlandse verslaggever het werk onmogelijk werd gemaakt. Sterker nog, hij werd samen met geluids- en cameraman bedreigd en verzocht op te rotten. Het wekte niet alleen de woede op van de minister-president, ook televisiekijkers moesten hier een naar gevoel aan hebben overgehouden. Niet veel later kwam daar de ophef bij over het maandenlang durende provocerende en intimiderende gedrag van zogenaamde treitervloggers en aanhang van Turkse komaf  in Zaandam.

Er is dus kennelijk iets meer aan de hand dan het al of niet gunnen van het recht op demonstratie  aan een bepaalde bevolkingsgroep. De beschuldiging dat Fetthulah Gülen en zijn volgelingen achter de staatsgreep zouden zitten en de onmiddellijke vervolgingen en arrestaties van aan Gülen gerelateerde personen laten aan de demonstratie in Rotterdam, hoe ordelijk ook verder deze is verlopen, een andere dimensie zien. De felle anti-Westerse sentimenten die onder de Erdogan aanhang leeft, zoals duidelijk werd tijdens het schofferen van onze vrijheid van de pers in de uitoefening van hun beroep en zoals ook duidelijk was onder de  reljongeren en vlogtuig,  plaatsen deze onverkwikkelijk zaak in een scherper daglicht. Men zou eens sterk kunnen gaan twijfelen over de integratie van deze groepen Turken. Aldus was dit de aanleiding voor het impulsieve taalgebruik waarbij nog het advies werd gegeven dat iemand bij ontevredenheid over het leven in Nederland  altijd de mogelijkheid heeft om zijn heil ergens anders te zoeken.

In vergelijking met demonstrerende en met vlaggen zwaaiende Palestijnen, Koerden, Oekraïners en Tibetanen, bevolkingsgroepen van wie niemand in dit land enige hinder ondervindt, en gezien tegen de zojuist beschreven achtergrond, kun je wel degelijk de demonstratie van de Turken beschouwen als een bevestiging van politieke voorkeuren en waarden die diametraal staan tegenover die van het Westen. Het stuk van Dirk Bezemer getuigt dan ook van een grote onnozelheid.

***
Facebook
Google+
https://www.opwegnaarmorgen.nl/2016/10/16/niet-echt-idioot/
SOCIALICON
SOCIALICON
SOCIALICON

Geef een reactie

Enjoy this blog? Please spread the word !