Een preek voor eigen kerk

Een preek voor eigen kerk

Tegen het einde  en aan het begin van elk jaar houden bestuurders zoals burgemeesters hun toespraken en schrijven journalisten artikelen in de media waarin terug- en vooruitgekeken wordt op de ontwikkelingen in de samenleving. Voor deze blog selecteer ik er twee:  de nieuwjaarstoespraak van burgemeester Eberhard van der Laan (Amsterdam) en het essay van Bas Heijne in de NRC van zaterdag 31 december 2016. In dit bericht behandelen wij de toespraak van Van der Laan. Het stuk over Bas Heijne verschijnt in een volgend bericht.

Thema van het betoog op 1 januari 2017 van de Amsterdamse burgemeester is het gevaar van het populisme en de verruwing van het maatschappelijke debat in de social media. Laten we enkele quotes onder de loep nemen. Wat opviel was het noemen van een doelgroep die volgens van der Laan uit bonafide en constructieve burgers bestaat.

Zo wordt de zwijgende en constructieve meerderheid van 90-95% bonafide Nederlanders niet gehoord“.

Waar baseert hij dit op? Heeft hij duizend mensen genomen uit zijn eigen correct denkende stal of is het een snapshot uit de betere wijken van Amsterdam of daarbuiten? De groep die hij eigenlijk bedoelt houdt zich aan de oppervlakte en leeft het leven. De zwijgzaamheid verhult een diepe zorg over waar het met dit land en met Europa naar toe moet. Zo maakt men zich zorgen over het milieu, de pensioenen, over onze overheid en de vluchtelingenstroom. Van de Nederlanders verwacht een meerderheid dat onrust en conflicten in de toekomst zullen toenemen, terwijl nog geen tien procent denkt dat dit zal afnemen. (Lees hier verder).

Hoe komt het toch dat we hen niet horen? Door het lawaai van de schreeuwlelijkerds op internet en social media?

Omdat van der Laan het niet snapt en blind is voor de criminaliteit door zich niet aanpassende immigranten of asielzoekers die geen enkele recht hebben op een verblijf alhier. Hij schijnt geen weet te hebben van de slechte integratie van nieuwkomers en van hen die al reeds geboren en getogen zijn in dit land. Hij weet niets over het ontstaan van een onderklasse die een destabiliserende invloed uitoefent op de samenleving en die ontvankelijk is voor extreme opvattingen binnen de Islam.  Hij zwijgt over de culturele verschillen van diverse etnische groepen met de Nederlandse cultuur die  in geen 50 jaar worden overbrugd door hun nakomelingen. Hij zal best weet hebben van hun afhankelijkheid van uitkeringen (slechts tien procent vindt een baan) die door de belastingbetaler en met langer doorwerken moeten worden opgehoest. Dat en niet minder is het klankbord voor het ongenoegen, de frustraties, de boosheid en het geschreeuw van de stemmen des volks.

Het overgrote deel bestaat uit eerlijke en redelijke mensen die zich rustig en genuanceerd uitspreken.

Maar juist de schreeuwlelijkerds van de anti-Zwarte Pieten lobby wisten succesvol hun idiote ideeën zodanig door te drukken dat het beleid naar hun believen door onze burgervader werd aangepast in een “discrimination-and-racism-proof”  gelabelde versie van het verfoelijke Sinterklaasfeest.

Die meerderheid ziet het verschil tussen wat ze zelf meemaken in hun dagelijkse leven en wat ze op televisie of in de media (kranten of online) lezen.

Inderdaad, afhankelijk van waar men woont: in de rustige sjieke buurten waar je “ons soort mensen” aantreft of in de “no go areas”  van de verpauperde binnen- en buitenwijken. Als je in de Haagse Archipelbuurt of Statenkwartier woont dan kom je op straat Van Der Laan’s bonafide populatie nu eenmaal meer tegen dan  in de Schilderswijk of in het Laakkwartier. Zie maar eens wat zich in de Nieuwjaarsnacht heeft afgespeeld in de Nederlandse steden. (lees Joost Niemöller’s artikel getiteld ‘De ondergrondse Jihad van Oud & Nieuw in Nederland‘ ). Geen spoor meer te bekennen van de bonafide en rustige Nederlander, alleen de ouderen die eenvoudigweg niet de middelen hebben om uit de ghetto’s weg te komen.

Van der Laan kan  goede sier maken met Amsterdam Centrum als verkoopproduct voor de touristenindustrie maar wijken zoals Slotervaart verpauperen ondertussen door de niet-Westerse straatterroristen en de MocroMaffia. Als de autochtone bewoners daar hun bezittingen willen verdedigen tegen het tuig wat zijn gang kan gaan en hun buurt weer terug willen veroveren, dan worden ze gewaarschuwd om niet voor eigen rechter te gaan spelen. Kijk en luister naar het volgende relaas van een bewoner in eerder genoemde wijk:

 

Het volgende citaat zal ook weinig hout snijden bij burgers zoals de man in het filmpje. Van der Laan spreekt over het juiste handelen zoals een versleten Taoïstische wijsgeer:

We moeten het goede doen dan kan het kwaad niet of zelfs nooit groter worden

Het goede doen gaat volgens de regels van correcte politieke vooringenomenheid ten aanzien van migratie, multiculti en vrijheid van godsdienst. Het kwade is het populistische “minder minder minder”.  Zoals de PvdA jaren geleden het land introk om het de bevolking nog eens uit te leggen, hebben zij hun talenten tot bevoogding nog niet verloren. Dit kunnen zij vooral doen omdat de machtsbasis die zij op bestuurlijke niveaus bezitten hen de gelegenheid geeft hun politieke fatsoensbeleid door te drukken.

Politieke partijen waren voertuigen van ideeën, ze zijn nu alleen een doel op zich geworden.

Om ideeën te berde te brengen is een open debat nodig welke van hun kant er nooit is geweest. De kritische burger wordt weliswaar aangehoord maar uiteindelijk wordt elk draagvlak dat door een meerderheid is gevormd genegeerd omwille van een eigen agenda. Ze hebben geen enkel idee  waarom men deze politiek de rug toekeert. Het is nooit een debat geweest omdat de noodzakelijke bestanddelen daarvoor die zij juist van de populisten en kiezers verlangen zoals openheid, twijfel en zelfreflectie geenszins op hunzelf toepassen.

Zijn nieuwjaarstoespraak is al een onderdeel van de komende losgebarsten verkiezingsretoriek. De grote Satan is het rechts populisme dat de opstand der Horden initieert en de weg vrij maakt voor de fascistoïde stormtroepen die schoon schip gaan maken. Het gebrek aan werkelijke reflectie in deze toespraak toont zich in het al te makkelijk benoemen van het rechtse gevaar zonder de oorzaken na te gaan waarom juist zijn partij al door het electoraat is afgestraft met een halvering van het aantal parlementszetels. Een poging daartoe deed Wouter Bos in het VARA-PvdA propagandajournaal Pauw waar hij een uur lang een monoloog mocht houden in de serie Preken Voor Eigen Parochie over, ja daar gaan we weer, het populisme. Hetzelfde dédain voor het volk werd gedemonstreerd aan de hand van een absurde vergelijking waarin een  lynchmob liever de vrijheid aan Barabas gunde dan aan Jezus die voor het Romeinse gerecht werd gedaagd. (Lees dit hier ).

Interessant om te lezen is Van der Laan’s toespraak gehouden op 1 januari 2016, een jaar eerder dus. Wat is er eigenlijk sindsdien geleerd?

Die rede had als onderwerp “De Opvang van de vluchtelingenstroom”.  Zo fantaseerde Van der Laan dat hij een vader had kunnen zijn die zijn laatste spaargeld zou gebruiken voor een boottocht naar Europa. Elke bootvluchteling werd toen nog gezien als een arme stakker die zich had weten te redden uit de nachtmerrie van de oorlog in Syrië. Na een goed punt over het gebrek aan visie bij de Europese Unie constateerde Van der Laan dat het draagvlak onder de burgers voor een adequate opvang door alle lidstaten hoe dan ook zwak zal blijven.

We moeten naar elkaar luisteren, en elkaar niet weg zetten als elitair of politiek correct of anderzijds als racistisch of xenofoob.

Prima, maar dan oreert hij:

dat het overgrote deel van de mensen juist vanwege die executies [door de IS] is gevlucht….

Een jaar later stellen we vast dat het grootste deel juist niet uit Syrische oorlogsgebieden afkomstig is maar uit Afrikaanse landen, uit Pakistan, Afghanistan, Marokko…en geen vluchtelingen maar migranten zijn. De aanvankelijk grote empathie voor “slachtoffers van oorlog en geweld” doet ons nu afvragen wat we onszelf eigenlijk op de hals hebben gehaald. Geen woord daarover in de redevoering van dit jaar. Is er werkelijk geluisterd naar de kritiek die onder de burgerij leeft? Is men door voortschrijdend inzicht gekomen tot meer wijsheid? Durft men te twijfelen aan de eens zo goede bedoelingen? Nee, nee en nogmaals nee!

 

Facebook
Google+
https://www.opwegnaarmorgen.nl/2017/01/05/een-preek-voor-eigen-kerk/
SOCIALICON
SOCIALICON
SOCIALICON

Geef een reactie

Enjoy this blog? Please spread the word !