Het schuim dat bovendrijft

Het schuim dat bovendrijft

Als die Björn Höcke van de Alternative für Deutschland werkelijk gezegd zou hebben dat het Holocaust herinneringsteken in Berlijn een schande voor Duitsland is en als men deze uitspraak gaat vergelijken met zijn eerdere “uitglijders” dan doet mevr. Petry er goed aan hem uit de partij te zetten. Maar dan moeten we eerst weten wat Höcke nu precies heeft bedoeld.

Höcke’s gezegde kwam de MSM in elk geval heel goed uit. Zij konden de AFD betrappen op abjecte nazisentimenten waar ze die andere patriotten van de Heimat al eerder van hebben beschuldigd, namelijk Pegida.

Onder zowel linkse als rechtse activisten mengen zich figuren met een voorkeur voor verbaal en fysiek geweld. Met name de subculturen van anarchisten en autonomen zoals de krakersbeweging bezitten een ingevreten destructiedrang om de bestaande (rechts)orde met geweld omver te werpen. Behalve dat alle grenzen van landen open moeten dient zulks ook te geschieden voor de gesloten deurcellen in huizen van bewaring. Aldus de graffiti op een muurtje langs een wandelpad in mijn omgeving.Hoe komt het toch dat bij demonstraties van linkse extremisten en die van rechtse groepen zoals Pegida altijd een onguur uitziende lynchmob meeloopt? De harde blikken spreken voor mij een andere taal dan alleen de frustraties van bezorgde burgers. In de afbeelding boven ziet u een stilistisch groepsportret van enkele leden van de actiegroep Demonstranten Tegen Gemeenten (DTG) waarvan de initialen op de kleding te zien is. Verder is er de vraag waarom dergelijke groepen toch altijd weer worden geleid en bestuurd door scharrelaars en halve criminelen die tevergeefs de schijn wekken dat zij eerbare en fatsoenlijke burgers zijn die opkomen voor hun vaderland?

Zo is het onbegrijpelijk dat in Engeland welbespraakte en intelligente activisten zoals Paul Weston van Liberty UK en Ann Marie Waters van Jihad Watch GB zich allebei hebben aangesloten bij de Engelse ‘chapter’ van Pegida. Wat motiveerde een man als Weston om het leiderschap van deze organisatie op zich te nemen? Wat doet een aristocraat met de beheerste dictie als Weston in dit gezelschap van rancuneuze idioten die alleen maar voer zijn voor de eveneens rancuneuze en fascistische lynchmob van de antifa’s, all over the world?

Ik twijfel sterk aan de oprechtheid van deze bewegingen. De toon van hun debat, het zich beroepen op nationale identiteit, het scanderen van ‘eigen volk eerst’ en hun luidruchtigheid zijn kenmerken die me niet aan staan. Maar in hoeverre zijn die twijfel en het gebrek aan onmiddellijke sympathie juist veroorzaakt door jarenlange misleiding, vervalste informatie en ‘framing’? Je kunt alles interpreteren vanuit je eigen beperkte perspectief als een culturele verrotting van links en rechts die langzamerhand naar het middensegment van de zogenaamde ‘irrelevante meerderheid’ toe kruipt. Ogenschijnlijk zullen weinigen moeite hebben met de belangrijkste programmapunten van Pegida zoals met geweldloze middelen actie voeren tegen islamisering. Het is mogelijk dat door Weston en Waters de Engelse Pegida wordt gefatsoeneerd. Maar dat zal in de toekomst moeten blijen.

Kijken we naar de Patriotische Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes in Duitsland, immers de bakermat van de beweging. Waarom bevestigen de beelden van hun samenkomsten en demonstraties telkens weer het vermeende gelijk van de politieke correcten? Of klopt de geleverde informatie ook in dit geval niet met de realiteit? Het helpt niet zo erg om dit met een ‘ja’ te bevestigen als het Duitse Pegida met een leiderschap opgescheept zit van twijfelachtig allooi. Bij eerste lezing of gehoor schurkt hun betoog dicht tegen de Blut und Boden filosofieën aan die me sterk doen denken aan redevoeringen op des Rijks partijdagen uit een bruin verleden. Of willen de media ons doen geloven dat een dergelijke beweging eigenlijk alleen schertsfiguren mobiliseert die hun alfa-karakter eindelijk de vrije loop kunnen laten zoals de heer Lutz Bachmann, onze Führer-in-blik die zo op zijn eigen manier een poging doet tot ‘épater les bourgeois‘:Want wat een onvoorstelbare domme actie! Wie denkt zich zo voor de grap te moeten presenteren moet er niet van uit gaan daar gemakkelijk mee weg te komen! In het media universum is deze vorm van slechte satire de munitie die links wordt geboden om het karwei verder af te maken. Laten we het verder maar niet hebben over hoe de aanvoerder van Pegida Nederland, Edwin Wagensveld, denkt zijn bijdrage te leveren aan de ‘opvang’ van de migrantenstroom in Europa.

 

No matter what side of an argument you’re on, you always find some people on your side that you whish they were on the other side.

– Jascha Heifetz

 

Het spijt me erg maar met zulke ‘vertegenwoordigers’ kun je geen fundamentalopposition voeren. Tegen het policorrecte establishment dienen er betrouwbare leiders aan het hoofd te staan en moeten de rangen gesloten zijn zonder de versplintering in allerlei groepjes zoals nu het geval is. Zolang de belangrijkste posten in de politiek, bij de overheid, gemeentes, op universiteiten, in de journalistiek en bij de media nog in handen zijn van linkse bestuurselites is er nog veel werk te doen om de noodzakelijke veranderingen door te voeren. Amateurisme, beunhazerij en verdeeldheid kan men zich niet veroorloven.

Facebook
Google+
https://www.opwegnaarmorgen.nl/2017/01/30/260/
SOCIALICON
SOCIALICON
SOCIALICON

Geef een reactie

Enjoy this blog? Please spread the word !