De Bende van Brussel

De Bende van Brussel

Dit stuk gaat over de Bende van Brussel: de bestuurselite van de Europese Unie. Zij worden gesteund door de kaste van de volksvertegenwoordiging afkomstig uit de lidstaten en gefinancierd door banken en door de belastingbetaler. Tot deze elite van de Europese Commissie behoort Frans Timmermans. In de afgelopen tijd liet hij een paar maal van zich horen met uitspraken zoals het volgende:

Europe will be diverse. How do we deal with that? By ensuring that our values determine how we deal with diversity and not giving up our values to refuse diversity that will bring us down as a society. If we don’t get this right, Europe will not remain the Europe we’ve built: a place of peace and freedom

Frans Timmermans, Europe will be diverse.

 

Onze ‘nationale trots’ verkondigde de onwrikbare en niet te betwijfelen waarheid die we maar te hebben aanvaarden. Als een ware boodschapper van het komende heil spreekt Timmermans over de zalige diversiteit van een welvarende supranationalistische Europa dat dan verrijkt is met een nieuw “elan vital”. In deze van tevoren geplande heilstaat kijken de diverse culturen elkaar lief in de ogen aan en tonen zij met steeds groter wordende welbehagen begrip en respect voor elkander. Eindelijk legt het lam zich neder naast de leeuw en hangt de harmonie der sferen als een zilverglinsterende zachte nevel boven de leliën des velds. Want aan de onnozelen en de gediplomeerde domheid is dit Koninkrijk dat in alle eeuwigheid zal duren.

“Europe will be diverse”

Onomkeerbaar. Absoluut. Wie dit betwijfelt of het lef heeft er kritiek op te spuien, wordt tot de verderfers gerekend. Die zullen niet knarsetandend en in pijn en ellende worden verstoten. Zij zullen met geduld beluisterd en toegesproken worden zodra de Heilige Graal meent dat zij niet met feiten en argumenten hun kritiek onderbouwen. Zij zullen worden vermaand om hun kortsluitende gedachten en hun laag bij de grondse verbale uitspattingen, net zolang totdat hun kritiek bedolven is onder de harde steen van het supranationale gelijk. De elite doet dit uit liefde. Hun hart ligt nu eenmaal bij een Europa waar ieder weldenkend mens van gruwelt.

De lobby-cultuur van technocraten verheft zich met  de glorie van hun ego en slaagt er telkens in om de ruis van hun gewraakte multiculti-evangelie te presenteren op de charmante en eloquente toon zoals onze Frans dat doet.

“Europe will be diverse.”

Er is geen weg meer terug. Het tij kan  niet worden gekeerd. De Bende van Brussel vindt dat dit het lot is dat de Westerse wereld op zich moet nemen. Zij zeggen:

Er is geen enkele reden om niet te geloven in een mooie toekomst die recht doet
aan de waarden die ons allemaal dierbaar zijn.

Dat het merendeel van de Europeanen een einde wil zien aan de voortdurende instroom van migranten is voor de elite uit Brussel irrelevant. Het merendeel heeft niets te willen, vooral niet omdat juist dat deel lijdt aan de ziekte die populisme heet. De behandeling daarvan moet snel worden toegepast. De elite gaat het voor ons uitleggen met “vertroostingen” zoals “dat het nu eenmaal zo is en niet anders” of zij bedriegen het volk in samenwerking met de corrupte media. “Deal with it!” is het nieuwe halleluja. De Bende van Brussel dicteert het beleid, niet het volk. De Bestuurders geloven in “een mooie toekomst die recht doet aan de waarden die ons allemaal dierbaar zijn”.

Maar de toekomst die de EU voor ons aan het bouwen is, is er een van onderklassen in verpauperende stadswijken waar de verzameling van analfabeten en laaggeschoolden woont zonder uitzicht in hun private levens, laat staan voor Europa. Konden de gastarbeiders  van ruim veertig jaren geleden terecht in fabrieken die er nu al lang niet meer zijn, onze verrijkingen uit Klein Azië, Midden Oosten en Afrika zullen niet gauw hun weg naar de arbeidsmarkt weten te vinden en daardoor afhankelijk blijven van uitkeringen in onze welvaartsparadijs.

De degeneratie van een groeiend aantal ‘losers” zal behalve criminaliteit ook een vruchtbare bodem scheppen voor een hernieuwde identiteit in radicale Islamitische stromingen. De horror van een eeuwenlange onderontwikkelde godsdienst binnen de verworvenheden van de welvaartsstaat destabiliseert de door de elite voorbestemde samenleving van morgen.

Wat heb je aan waarden die de modernisten en linksliberalen kapot hebben gerelativeerd omdat alles slechts perspectief is en een beperkte betekenis heeft? Waarden waarvan zij vinden dat die zijn gebaseerd op “een verleden dat nooit heeft bestaan”? Wat heb je aan waarden als die worden misbruikt voor het rechtvaardigen van onbeheersbare migrantenstromen en het tolereren van intolerante geloofssystemen? Hoeveel ben je nog waard als je diezelfde waarden in het geval het je niet uitkomt eenvoudigweg terzijde schuift?

Timmermans, behorende tot de Bende van Brussel, legt het zo charmant en dom uit:

Het is denken in bekende, eeuwenoude, Nederlandse patronen. Het water stroomt binnen, dan moet ik een dijk bouwen. Terwijl ik de mentale, economische en fysieke grens tussen Franstalig België en Frankrijk niet kan vinden.

Frans Timmermans, in Wegduiken helpt niet, Aan de slag!

 

Het bovenstaande is zowel belachelijk als ernstig. Het verschil tussen Franstalig België en Frankrijk lijkt mij geringer dan die tussen België en Zuid Soedan. En die eeuwenoude patronen, gebaseerd op inzicht in hoe water binnenstroomt en wat daar aan te doen is om burgers te beschermen, zijn ook maar niets.In hun afgeschermde wereld van bestuurs- en vergadertafel, afgewisseld met copieuze maaltijden, met een uitzicht op een riant pensioen dat betaald is met een in verhouding te lage pensioenpremie, naast de schofterige salarissen plus declaratiekosten die zij maandelijks mogen ontvangen, zadelen zij gewone burgers op met een pluralistisch wangedrocht. Burgers die zich het grootste deel van hun leven een slag in de rondte werken want pensioenen zijn in het nieuwe Europa, waar zoveel monden gratis moeten worden gevoed, verleden tijd.

Ik hoor iedereen roepen dat die [multiculti samenleving] dood is, maar ik weet niet eens wat ze ermee bedoelen.
Diversiteit zal er altijd zijn, neemt alleen maar toe.

Frans Timmermans, in Wegduiken helpt niet, Aan de slag!

 

Migratie en diversiteit zijn het non plus ultra. Niet weg te denken. Een fait accompli. Een gebeuren dat geen keer heeft. Hoewel critici in de echte wereld volhouden dat diversiteit mislukt is, zegt Timmermans dat hij niet weet wat ze bedoelen.

Maar wat sijpelt er nou van de “real world” door in die “cloud of unknowing” dat als een dikke mist om hun modieuze glaspaleizen hangt? Wat weet men nu eigenlijk van dat leger nuttige idioten waarvan elk zich met de dag meer unheimisch voelt dan de dag ervoor?

Misschien moeten we offers brengen als je gedwongen wordt tot diversiteit, hoewel we er nooit voor hebben gekozen. Nooit is er een referendum gehouden met de vraag of we dit nu werkelijk willen. Het volk dient eenvoudigweg niet te kiezen. Een visionair als Timmermans ziet vergezichten en uitdagingen die het volk normaliter niet ziet en als het volk een glimp opvangt van die onwrikbare utopie en daarbij het hoofd schudt van wat komen gaat, dan maar met toepassing van dwangmiddelen. Zo legt de elite het dictaat op van diversiteit als product van het gekonkel in de lange wandelgangen van hun luxe kantoren in het Euro Vaticaan te Brussel.


Kantoorpaleis van de  EU, door het Belgische architectenbureau Samyn and Partners in samenwerking met het Italiaanse Studio Valle en consultancy bureau Haploid Engineers

De vraag is niet of [migratie] zal gebeuren, de vraag is hoe we denken hier mee om te gaan. […] Een meer diverse samenleving is een dynamischer samenleving […] Maar die diversiteit is niet grenzeloos. Een samenleving heeft ook interne cohesie nodig. De verbindingen in onze samenlevingen zitten in het midden, waar de meeste mensen zitten: van goede wil, met de wens de wereld beter te maken.

Frans Timmermans, in Wegduiken helpt niet, Aan de slag!

 

De mensen van goede wil. Waar heb ik dat meer gehoord? O ja, bij de Amsterdamse burgemeester van der Laan, zie volgende bericht. Die had het over de redelijke en kosmopolitische meerderheid die andere ervaringen heeft dan wat in de (social) media wordt rond geschreeuwd. Hoe redelijk en weldenkend die wel niet zijn zie je aan de manier hoe zij zich aanpassen aan allerlei politieke structuren. Zo lang men zijn/haar leventje vrolijk, a-politiek en niet maatschappelijk betrokken verder kan leven, heeft men geen kind aan ze. Het zijn diegenen die vermoeid raken van politiek of zelfs de politiek de rug hebben gekeerd want geen vertrouwen in politici. Het zijn diegenen die geen bronnen raadplegen of alleen het leugenjournaal bekijken of soms oud papier doorbladeren die ook wel kwaliteitskranten worden genoemd.

Het is deze zelfde “irrelevante” meerderheid die er hoogstwaarschijnlijk niet voor zal kiezen om een verschil te maken door afstand te nemen van het decennia heersende correcte denken. Het polderen, overleggen en concessies doen zit nu eenmaal en andermaal in Holland’s DNA.

De consequenties zullen we, in het geval men op de oude weg voort wilt gaan, moeten aanvaarden zoals het aanhoren van de tot waarheid gemodificeerde leugen van Timmermans en de zijnen, deze doodgravers van de Europese Cultuur, deze Bende van Brussel, die we nooit hebben gekozen en aan wie we geen mandaat hebben verleend.

Facebook
Google+
https://www.opwegnaarmorgen.nl/2017/03/01/de-bende-van-brussel/
SOCIALICON
SOCIALICON
SOCIALICON

5 comments on “De Bende van Brussel

  1. Wat een ziek onmens.

  2. De vroegere Poederpruiken wentelden zich nog pervers in de gebraden hanen rond op een bedje van lekkere wijven. Onze huidige doen dat in een wolk van paragrafen die half aan het oog worden onttrokken door een zwerm dooie linkjes naar andere blinden in de Grot van Plato maar nu op een bedje van Poen van de Ander. Ja, daar lagen ze vroeger ook al op maar toen ging het om maximaal de tiende penning en een beurt met je oudste dochter in haar huwelijksnacht. Moet je ze nu zien, nu brengen ze daar zelfs een zwerm dobberneucquerts extra voor mee, en niet alleen voor je oudste dochter. Timmerfranz is trouwens geen Poederpruik of de knecht daarvan maar een toupetje.

  3. Verpletterende waarheid over een zieke moloch.

  4. Tuig, dat liegen en bedriegen tot kunst heeft verheven. Voor uw eigen bestwil: STEM PVV

Geef een reactie

Enjoy this blog? Please spread the word !