Cold Turk(e)y

Cold Turk(e)y

Thierry Baudet, de politieke leider van Forum voor Democratie, gebruikte een riskante vergelijking om de kenmerken van onze hedendaagse samenleving te beschrijven:

Het Westen lijdt aan een auto-immuunziekte. Een deel van ons organisme – een belangrijk deel: ons afweersysteem, datgene wat ons zou moeten beschermen – heeft zich tegen ons gekeerd. Op elk vlak worden we verzwakt, ondermijnd, overgeleverd.

De vergelijking werd door de moderne grootinquisiteurs Pauw en Jinek en politieke verslaggever Frits Wester in een tv-programma aangegrepen om Baudet voor het tribunaal van de camera en het klapvee te fileren. Het was wederom een treffend staaltje van gebrek aan een zelfreinigende vermogen. Waar de media zich op verlaten is het arrogante, gesloten wereldbeeld van morele superioriteit die anderen continue de maat neemt. Zij hebben de kritiek die hun toekomt in de kiem gesmoord en op die manier de noodzakelijke weerbaarheid voor een democratie als dynamiek van tegengestelde meningen ondermijnd.

De ondermijning van de staat Nederland wordt daarnaast voortgezet door de suprematie van de EU en het laten gedijen van anti-Westerse groeperingen binnen haar lidstaten. Zo langzamerhand kan de grote groep van Turkse Nederlanders in ons land een staat binnen een staat genoemd worden waarvan een groot deel de “Adalet ve Kalkınma Partisi” (AKP) en Milli Görüş aanhangt.

Door onze allergie voor discriminatie benaderen wij de Ander omzichtig waardoor we op een zwakke manier gedogen van wat deze zich zo al permitteert te zeggen en te doen. Zo is het deel van onze bevolking met een Turkse achtergrond een machtsfactor geworden waar rekening mee moet worden gehouden. En ‘het rekening houden met’ veroorzaakt te vaak dat we sommige dingen of door de vingers zien of eenvoudigweg verzwijgen. Dat we bijvoorbeeld onze waarheidsdrang moeten inperken kun je uitleggen aan de hand van het volgende. Wanneer u een Turk zou vragen naar de Armeense kwestie dan bent u verzekerd van een oververhitte discussie. Wij hebben het recht niet deze vraag te stellen, zo zal men u antwoorden. “Jullie begrijpen onze cultuur niet”. “Bemoei je er niet mee. Wij zijn eerzame Turken. Jullie liegen over ons”.

Achter de aanvankelijk minzame houding verschijnt plotseling de minachting voor het Westen zoals die ook zo fijntjes tot uitdrukking kwam tijdens de demonstratie in Rotterdam na de zogenaamde coup in Turkije op 17 juli 2016.

De Turken vinden ons decadent, materialistisch, vrijzinnig, zwak, verwijfd en seksueel volkomen doorgedraaid. De eerzaamheid binnen deze cultuur staat hoog aangeschreven. Geen gevoeliger mens voor status dan de Turk. Bekritiseer ze niet in het openbaar want dat wordt altijd uitgelegd als een persoonlijke aanval.

In het Ruttiaanse Nederland denkt men dat de meeste mensen met een Turkse achtergrond goed geïntegreerd zijn, afgezien van een paar raddraaiers die je er altijd wel bij hebt. Die honderdduizenden wonen en werken hier en genieten, op grond van hun Nederlandse staatsburgerschap, van dezelfde rechten als autochtone Nederlanders. Maar ze zijn ook Turks staatsburger en een meerderheid van hen sympathiseert met het Turkije van Erdogan.

Onze intellectuele elite ziet dat uiteraard geheel anders. Een paar maanden geleden schreef Tom Zwart in de NRC Handelsblad twee artikelen over de Turkse Nederlanders en hun President in het geliefde vaderland. Beschreef ik in een eerdere alinea mijn twijfels over het niveau van inzicht onder journalistieke celebrities van de televisie, op academisch niveau is het stuitend wat je zoal tegenkomt. De hoogleraar Zwart schreef:

“Wie in Nederland demonstreert om zijn punt te maken is daarom uitstekend geïntegreerd…Maar als Joodse Nederlanders zich bekommeren om Israël leiden we daaruit ook niet meteen af dat ze slecht geïntegreerd zijn……om de integratie van moslims te bevorderen is het belangrijk om hun religiositeit zoveel mogelijk ruimte te geven en hen daarin niet af te remmen.

Zie: In een normaal land laat je moslims in hun waarde

In het tweede artikel zwamt dit orakel van de Universiteit Utrecht dat er, nadat Sultan Erdogan de zogenaamde coupplegers het gevang in heeft gegooid, nauw wordt samengewerkt met de Raad van Europa om te kijken of er geen mensenrechten worden geschonden. En het kan nog dwazer:

Erdogans slechte reputatie in West-Europa is niet op feiten gebaseerd. De AK partij heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de democratie en de rechtstaat. Zo maakte hij een einde aan de discriminatie van minderheden.

Zie: Stop eindelijk eens met dat framen van de Turkse president

Met de feiten van de afgelopen dagen in het achterhoofd is verdere commentaar op dit citaat overbodig.

Dat de demonstranten in Rotterdam op zaterdagavond 11 maart in den beginne vreedzaam een betoging hielden in het land van Nazi’s & Fascisten laat onverlet dat de Allah Akbar proclamaties nou niet bepaald van de lucht waren. Naast alle verworvenheden van onze welvaart voelden ze zich dank zij de Grote Leider in een ondemocratisch land geplaatst. Maar waar waren die andere Turken die Nederland nu juist geen fascistisch land vinden? Is er nou niet één die hardop zou kunnen roepen dat dit wel degelijk een gaaf land is?

Nee, liever geven ze hun bloed voor Erdogan. Nederland mag dan van iedereen zijn, zij hebben daar geen behoefte aan. De integratie is een farce en heeft nooit gewerkt. Turkse Nederlanders voelen zich Turk en alleen Nederlander als dat zo uitkomt, bijvoorbeeld als er wat te halen valt bij de vele sociale voorzieningen en al het andere gesubsidieerde fraais.

De achilleshiel van onze tolerante, liberale en sociaal-democratische multiculti-land en de woeker binnen het auto-immuunsysteem van de biotoop die samenleving heet is het vermaledijde dubbele nationaliteit-privilege. Het tweede paspoort opheffen zal geen eenvoudige zaak zijn. Het zal naast juridische haarkloverijen tot politieke en sociale onrust leiden. We hebben in zo’n geval namelijk iets van ze afgepakt wat tot dan toe als een geboorterecht gold.

In veertig jaar tijd zijn er generaties opgegroeid die geen strobreed in de weg werden gelegd, gekoesterd en gepamperd zoals ze zijn met alleen rechten en geen plichten. Ze vormen een ‘minderheid’ die we zoals andere kwetsbare groepen vooral niet moesten discrimineren waarbij we de intolerante religie van de vrede als ‘une fleur exotique’ in ons midden namen als proeve van onze verheffende correcte burgerlijkheid.

Als de demonstraties en de gezindheid van het merendeel der Turken in Nederland ons één ding heeft geleerd is dat er een vijfde colonne bestaat, een soort ‘Bashi Bazouk’, die Nederland tot een satellietstaat en tot een vooruitgeschoven post van het Nieuwe Ottomaanse Rijk kan maken. Zolang de regering de dubbele nationaliteit niet afschaft is er kans op een ondermijning van de staat van binnen uit. Zo gek was de metafoor van Baudet dus nou ook weer niet.

Facebook
Google+
https://www.opwegnaarmorgen.nl/2017/03/18/cold-turkey/
SOCIALICON
SOCIALICON
SOCIALICON

5 comments on “Cold Turk(e)y

  1. Laten we hopen dat het snel uit de hand loopt zodat we eindelijk met de benodigde zuiveringen kunnen beginnen. Oók diegenen die dit mogelijk hebben gemaakt, stimuleren of de problematiek ontkennen of bagatelliseren.

  2. Zelf heb ik allang tegen een paar van mijn turkse collega’s gezegd: “Vertel maar, wat is er beter in Turkije dan in Nederland, behalve misschien het weer?”. Daar hadden ze geen antwoord op.

  3. Hoe lang nog…

  4. Waren de mensen maar niet zo Egoïstisch, want de geschiedenis herhaalt zich weer.

  5. ==Zolang de regering de dubbele nationaliteit niet afschaft is er kans op een ondermijning van de staat van binnen uit. ==

    Zo’n uitspraak wordt door politiek correcte lieden geschaard onder het populisme, geduid als angst zaaien en ongenuanceerd en verder belachelijk gemaakt door het symboolpolitiek te noemen. Het is uiteraard als maatregel onvoldoende, maar het positieve effect zou werkelijk enorm zijn. Confronteer de dubbelburgers maar met de keuze. Willen ze het Nederlands paspoort inleveren en hier toch blijven wonen? Wat mij betreft prima. Het voordeel zou al minstens zijn dat DENK verschrompelt. Zouden ze willen verhuizen naar Turkije? Prima. Naar ik heb begrepen hebben ze vrijwel zonder uitzondering aldaar wel op zijn minst een stukje grond met een huis erop, zelfs als ze hier in Nederland van een minimum inkomen of bijstand moeten zien te leven.

Geef een reactie

Enjoy this blog? Please spread the word !