Alle tinten grijs

Alle tinten grijs
Terwijl de discussies over de verkiezingsuitslag van 15 maart 2017 al weer enige tijd zijn begonnen en het grootste deel van electoraal Nederland, zoals verwacht, opnieuw behoudend is geweest neemt de kwaadaardigheid in de social media steeds meer toe. Hier en daar klonken al oproepen tot verzet tegen het “oprukkende fascisme”. De nieuwe pispaal heet nu Thierry Baudet van het Forum voor Democratie. Met deze agressie kan men gerust zeggen dat ook met de komende coalitieregering het onbehagen in onze samenleving niet zal verdwijnen.

Waarom een meerderheid van het electoraat niet gekozen heeft voor verandering van de gevestigde orde is niet alleen te wijten aan de propaganda en de hersenspoeling door de media of gewoonweg door een domme kuddegeest. De meerderheid leeft normaliter zonder extreme denkbeelden. Zij probeert het leven te leven wat vaak neerkomt op overleven. De meerderheid kan gemiddeld hoogopgeleid zijn en gezegend met een goed denkvermogen. De tijd echter die men nodig heeft voor de dagelijkse beslommeringen van werk, gezin en relaties biedt weinig ruimte voor andere zaken.

Echt geruststellend is het niet te noemen dat het overgrote deel van een bevolking niet tot extremisme bereid is, als men bedenkt dat de extremistische minderheid al problemen genoeg oplevert. Daarnaast bestaat er eveneens een minderheid die kritisch de ontwikkelingen in de samenleving op de voet volgt. In zulk geval zijn het altijd enkelingen of kleine groepen die aan de bel trekken en de rest van het volk erop attenderen dat bepaalde zaken niet goed gaan. Zoals in de Tweede Wereldoorlog weinigen bereid waren hun leven in de waagschaal te leggen door in verzet te komen of hulp te bieden aan onderduikers, zo deed de meerderheid dit niet. De angst voor de gevolgen van verzetsdaden was immers zeer reëel.

Men kan stellen dat een meerderheid van moslims in vrede wil leven maar dat het een minderheid is, groot en invloedrijk genoeg, die ondanks de goede bedoelingen van die meerderheid uiteindelijk de toon aangeeft en de agenda bepaalt. Zo kan men concluderen dat

…de enige groep die er toe doet de fanatici zijn die onze manier van leven op de proef stellen.

Zie: “Why the Peaceful Majority is Irrelevant”

 

Conform de titel van het stuk “The Peaceful are not irrelevant”  staat voor elke extremist een veelvoud van hen die alle vormen van radicalisme afwijst. Toch zal, zolang er mensen bestaan, het Kwaad nooit uitgeroeid worden. Een veel gehoorde kritiek op religie is dat zij de bron is van alle oorlogen en conflicten. Dit is een misvatting. Religie is daarvoor niet per se nodig want het Kwaad weet wel andere vormen om zich te doen gelden. Je kunt beweren dat de relevantie van de meerderheid wordt bepaald door alleen al het overwicht van het goede op het slechte. Maar dat gaat niet altijd op.

Het verzwijgen of bagatelliseren zijn manieren om “das Ungeheuer” niet te zien zoals het is, namelijk dat wat loodrecht staat op ieders opvattingen en denkbeelden over wat het leven de moeite waard maakt. Afgezien van de domheid is dit verzwijgen of bagatelliseren een overlevingsstrategie, zoals ook de naïviteit dat het Kwaad vanzelf wel tot redelijkheid komt.

Hoe komt het dan dat de meerderheid ondanks het getal geen tegenwicht biedt? Omdat de ogenschijnlijke apathie teveel uitgaat van een heilsverwachting. Het argument in het eerder genoemde stuk dat de meerderheid pas irrelevant wordt als onverschilligheid de basishouding wordt, is pas steekhoudend als ook het zwijgen en de veilige neutraliteit van het redelijke politieke midden daaraan worden toegevoegd.

In tijden van welvaart is het politieke midden een plek waar het goed toeven is. Tussen de polen van het extremisme vindt de meerderheid daar een oase van redelijkheid en verstand. De redelijke en weldenkende burger kan zich op die manier afzetten tegen de extreme visies ook al hebben deze laatsten een kern van waarheid. In tijden van verval en grote onrust schiet deze gemoedelijkheid van het nieuwe burgerdom te kort. In dit middengebied heersen de onwetendheid en de trouw aan de eisen van de heersende macht. De principes van links en rechts dringen in het midden alleen door als ze vanuit het fatale concept van de middelmaat worden begrepen.

“Wat is het midden tussen Goed en Kwaad, van Leven en Dood?”. Zij antwoorden: “Het midden tussen zwart en wit is grijs”.

Zie: “Mittelmenschen” door Thomas Bivet in “Juwelen Magazin”

 

In zekere zin maakt die meerderheid niet het verschil. De meerderheid die jaren geleden niet op Pim Fortuyn stemde was niet agressief. Er was slechts een enkeling voor nodig om de loop van de vaderlandse geschiedenis een geheel andere wending te geven. De meerderheid van de moslims in Nederland had niets met Theo van Gogh. Er was slechts een enkeling nodig die hem voorgoed het zwijgen oplegde. De meerderheid van de traditionele politieke orde heeft niets met Thierry Baudet. Het zijn slechts enkelingen die hem demoniseren en bereid zijn om hem zelfs fysiek aan te vallen.

Antifa-activisten, militante milieubewegingen en andere actievoerders delen met het verkankerde politieke en journalistieke establishment hun obsessionele haat voor de populistische hordes van rechts. Het is de haat van de links extremistische bendes die de vrijheid van meningsuiting perverteren en oproepen tot geweld.

Want in hun ogen zouden ze eigenlijk dood moeten: die Wilders, Baudet en hun fascistoïde aanhang. Deporteren die handel, zoals ooit een oud politiecommissaris heeft gezegd. Dan hebben ze eindelijk hun Brave New World gecreëerd, zonder critici die hun totalitaire denken uitdagen en zonder al die andere lastposten die het aandurven om zaken aan de kaak te stellen buiten de officiële mediakanalen om.

Deze nieuwe nazi’s zijn de folteraars van vandaag en morgen, de bereidwilligen om te martelen en te doden als schelden of bedreigen niet meer helpt. Deze voorhoede van gedegenereerde idioten staat al klaar en is tot veel bereid.

Waar blijft de meerderheid in het stille oog van deze storm en van al die anderen die komen gaan? Waar blijft die meerderheid die een “firewall” zou moeten zijn, een stootblok en tegenwicht dat werkelijk gewicht in de schaal legt waardoor de ontsporing geen kans krijgt om wild om zich heen te groeien? Waarom blijft de meerderheid steevast in het middengebied van de redelijkheid zodra het erop aankomt de principes en burgerwaarden van het vrije Westen niet te verloochenen maar die juist te verdedigen? Waarom blijven zij toekijken of het hoofd wegdraaien en zwijgen zij?

Facebook
Google+
https://www.opwegnaarmorgen.nl/2017/04/01/alle-tinten-grijs/
SOCIALICON
SOCIALICON
SOCIALICON

5 comments on “Alle tinten grijs

  1. Het zal hier ook wel zo toegaan als ooit de shit uitbreekt.Het gebeurde zo met het facisme en comunisme waar ook ter wereld,”de meerderheid blijft immer zwijgen”.Mart Brasil.

  2. Deze Antifa-activisten, militante milieubewegingen en andere actievoerders delen met het verkankerde politieke en journalistieke establishment hun obsessionele haat voor de populistische hordes. Omdat ze allemaal worden omgekocht. Want als je maar 1 enkele kritische vraag stelt, dan wordt je direct beschuldigd van alles en nog wat. In discussie aan gaan met hen is dan ook niet mogelijk. Zo ook als je aan de actievoeders vraagt van waarom voeren jullie actie. Dan is er niemand die het eigenlijk het weet waarom hij/zij actie voert. Enkel nietszeggende kreten schreeuwen ze dan. Sommige komen er rond uit en zeggen dat zij daar en daar actie moeten voeren, omdat zij er voor betaald krijgen. Dus het zijn allemaal bruikbare idioten, die alles en iedereen eigenlijk verraden, zo lang zij maar betaald worden, indirect door de elites. Want door deze bewegingen proberen ze hele volksstammen te overtuigen van hun verziekte ideeën.

  3. Wij Nederlanders, zijn een volk van lafaards, angsthazen die hun geest verdoven met amusement.tv zoals wie is de mol, enz. Wij zullen dus nooit in opstand komen tegen de moslims want dat mag niet van van onze goedmens-regering. Onze gelijkgeschakelde pers laat ons dat regeringsstandpunt haarfijn weten. Andere meningen mogen niet in het openbaar verkondigd worden. Ons vrije woord is al volledig verdwenen maar het domme volk gaat fluitend weer aan het werk en zit s’avonds met een biertje in de hand naar de lin ks geinfecteerde dwangbuis te kijken.

  4. Correcte analyse. De vragen aan het eind zijn enerzijds retorisch en anderzijds toch ook weer niet. Want hoewel ook ik zou willen dat die meerderheid niet zo apathisch blijft, vraag ik mij echt af wat eraan te doen is. Het antwoord heb ik nog steeds niet gevonden.

    • Admin Post Author

      Misschien een herwaardering van (Westerse) waarden maar dan zeker niet in Nietzscheaanse zin. We kunnen beginnen met opnieuw na te denken over goed en slecht in plaats van het relativeren van deze begrippen. Dat zal een langdurig proces worden, vermoed ik. Een eventuele aanslag die een katalyserende werking zou veroorzaken waardoor de meerderheid wakker wordt geschud, is te vreselijk om over te speculeren. Bovendien is aangetoond dat het verdringingsmechanisme er voor zorgt dat aanslagen óf worden toegeschreven aan verwarde personen óf tot het nieuwe normaal behoren en dat men er maar aan moet wennen.

Geef een reactie

Enjoy this blog? Please spread the word !