Hallo wereld, goeiemorgen!

Hallo wereld, goeiemorgen!

Wakker worden uit een multiculturele droom en je linksliberale denken afleren is geen sine cure. Je bent voor de gek gehouden. Erger, je hebt je zelf voor de gek gehouden. Je hebt vertrouwen gehad in wat men in kranten schreef en op televisie werd verteld. Want zij, de journalisten, de intellectuelen en de politici, zij waren toch de experts? Zij vertelden ons toch de waarheid en niets dan de waarheid?

De werkelijkheid waarin je wakker bent geworden heeft zich tijdens je slaap ruim veertig jaar ontwikkeld door het denken en handelen van de verworven macht der bestuurlijke elites en hun nieuwsmaffia. De migrantencrisis en het rumoer om de jaarlijkse Sinterklaasviering hebben je definitief uit de droom geholpen.

Daarna eindigt de ontnuchtering echter niet, integendeel. Er komt een woede in je op zodra je beseft hoeveel schade er ondertussen is aangebracht. De posities van bestuurlijke macht zijn niet alleen behouden maar zelfs versterkt. En dan gebeuren er rare dingen.

Zo kan in onze parlementaire democratie een partij haar concurrenten rücksichtslos uitsluiten en kleinere partijen of zelfs grote verliezers charteren. Er zijn meer van dit soort ondemocratische machinaties die top down worden doorgevoerd. Op hoger niveau brengt de Europese Unie haar diversiteitsfilosofie ten uitvoer om de honderdduizenden geïmporteerde migranten over het oude continent te verdelen. De authentieke culturen van Europa veranderen hierdoor drastisch. De reeks van idiote en zelfvernietigende culturele aanpassingen is reeds begonnen en neemt voorlopig geen einde. Een aanzienlijk deel van de bevolking beseft dit, een ander groot deel zal het om het even zijn.

Dit beleid houdt in dat voor de diversiteitsagenda noodzakelijke culturele veranderingen als voldongen feiten worden gezien. Islamitisch geïnspireerde terroristische aanslagen benoem je binnen dit nieuwe normaal niet als zodanig maar typeer je als aanslagen van verwarde losers met onduidelijke motieven. En in plaats dat men eensgezind de wortel van het kwaad bestrijdt, doet men iets anders: diezelfde eensgezindheid geldt voor het bestrijden van haat die niet door terrorisme maar door critici van het jihadisme worden veroorzaakt.

Het nieuwe normaal houdt eveneens in dat ten gevolge van permanente dreiging het straatbeeld meer en meer wordt bepaald door gewapende soldaten op patrouille. Tja, dat is even iets anders dan het rustieke tijdperk van veldwachter Bromsnor. En die bomaanslagen en zo…dat is knap lastig maar dat hoort nu eenmaal bij het leven in een grote stad. Zo wordt het ons verteld. Dat de overheden hun verantwoordelijkheid om zorg te dragen voor veiligheid van burgers op zich behoren te nemen zou betekenen dat ze een minderheid (nog wel) tegen de schenen moeten gaan schoppen, en “da’s woat ze nie will’n hè…?

De nieuwsmaffia verkondigt ondertussen precies het tegenovergestelde van wat burgers om zich heen zien gebeuren. Daarbij maakt het wel een groot verschil uit wanneer je in een dorpje woont met landerijen om je heen en naar een behaaglijke ogende horizon van loom grazende koeien kan kijken. Zo’n omgeving waar het touwtje van vertrouwen uit de brievenbus hangt, weet u wel? Of neem de blanke enclaves in de voorsteden waar je “ons soort mensen” tegenkomt: de weldenkenden die het ordinaire falderappes van social media links (!) laten liggen. Deze brave borsten lezen hun krantje, volgen journaal en Nieuwsuur en schateren bij Lubach op Zondag. “Och gottegot nog aan toe wat een toestanden toch…nou nou nou, ha ha!”.

Wie de moed heeft om televisie te kijken ervaart de voortbaggerende leegte in het amusement welke een nihilistische verstrooiing aanbiedt aan de vermoeide massa’s. Wie tot de infotainment gedegradeerde wijsheden en zogenaamde feiten aanhoort kan, zelfs bij gezondheid van geest volledig, in de war raken.

Zie de avond na avond uitgezonden bagger van de heer Pauw. Dit is wat nationale bekendheid en de daarbij horende topsalaris met iemand kunnen doen die een icoon kan zijn dankzij de enige kwaliteitsgraad die de show mogelijk maakt: de almacht van de kijkcijfers. De arrogantie van het eigen gelijk en de vernedering van opponenten worden met grimassen en satanisch gelach telkenmale bevestigd. In een dergelijke hel houdt geen zinnig mens het een avond vol.

De selectieve verontwaardiging van het nieuwe fatsoen van de deugdmens ziet niet in –of erger nog, ziet dat juist wel in– dat hun invloed een machtsmiddel is om de kenmerken van een rechtstaat zoals vrijheid van meningsuiting op losse schroeven te zetten. Dat is buitengewoon merkwaardig want onder het mom van alweer die verdomde redelijkheid van fatsoen dat anderen de maat neemt, toont men in eigen publicaties juist datgene wat men in de ander verafschuwt.

Moeten we dan maar, wakker geworden met een kater van al die rozige fantasieën, niets anders doen dan de ondergang om ons heen gelaten aanvaarden?

Bovenstaande tekst is mede geïnspireerd door de film Pleasantville uit 1998 waarin de bewoners van dit stadje langzamerhand ontdekken dat er een andere werkelijkheid is dan de voorgekauwde versie waarmee ze zijn opgegroeid. De film symboliseert voor mij niet het ontwaken van burgers in een autochtone monocultuur. Het gaat over de grenzen van de algemene correctheid waarin iedereen hetzelfde moet geloven en kritiek ongeoorloofd is. Pleasantville is de cultuur van gelijkvormigheid die zelfs verborgen zit in diversiteit. Het is de uitkomst van een gedegradeerd denken dat weigert te twijfelen en diegenen uitsluit die de euvele moed bezitten om dat wel te doen.

Facebook
Google+
https://www.opwegnaarmorgen.nl/2017/05/31/hallo-wereld-goeiemorgen/
SOCIALICON
SOCIALICON
SOCIALICON

3 comments on “Hallo wereld, goeiemorgen!

  1. Het spreekt voor zich ..Heb/geef geen commentaar #Zinloos..

  2. Ja we weten het wel. Moslims hebben voorrang. De tolerantie van onze niet-moslim beschaving moet zich aanpassen aan de intolerantie van de islam. Wie nu nog altijd niet begrijpt dat islam geen scheiding van kerk en staat accepteert, zal ongetwijfeld een linkse partij aanhangen en met een bord voor het hoofd lopen waarop staat ‘Lang leve de multiculturele samenleving!’

Geef een reactie

Enjoy this blog? Please spread the word !