Koning of Lakei: Willy en Max in Italië

Koning of Lakei: Willy en Max in Italië

Voor alle duidelijkheid. Het is nogal gemakkelijk om kritiek te leveren op onze monarchie als men weet hoe moeilijk het is om zich te verdedigen. Tegen ons Koningspaar heb ik niets persoonlijks. In zekere zin heb ik wel respect voor ze. Want je zult dit ambt maar op je moeten nemen! De Koning cq. Koningin zijn gevangen in het protocol. Een overschrijding daarvan brengt de monarchie in verlegenheid. In het glazen huis waarin zij leven kan bijna elk incorrect woord zowel publiekelijk als privé verkeerd worden begrepen. Als regerend vorst dien je je eigen mening voor je te houden. En als het niet anders kan dan alleen in zeer bedekte termen waarin een kritische noot meerdere betekenissen kan hebben. Want verkeerd bedoelde eenduidigheid kan een probleem opleveren. Een eigen mening, nou vooruit tot op zekere hoogte, maar liever niet.

Wat is de betekenis van de monarchie binnen de historisch gegroeide identiteit van ons land, ook al werd daarover schamper beweerd dat die identiteit niet bestond? Waar staat de symboliek van het koningschap voor?

De Nederlandse monarchie reflecteert het land dat men graag wil zien: een moderne, tolerante en open samenleving. Een land met al verschillende bevolkingsgroepen binnen zijn grenzen. Een progressief land ook met een “Canal Parade Gay Pride”. Een land met vrijheid van meningsuiting, van geloof en met ruimte voor de allerindividueelste expressie van de allerindividueelste emotie. Een land waar een jonge moderne vader op de bakfiets zijn kroost naar school brengt. Een land ook waar de politie in plaats van boeven te vangen bij Islamitische maaltijden aanschuift vanwege de diversiteitscultus. Maar ook een land waarin de status van rijkdom, glitter en glamour van ons huidige koningspaar voor menigeen hier het charmante sprookje uitmaakt waaraan de bewoners zich kunnen vergapen. Dat alles en nog meer komt bijeen in wat de kroon van ons staatsbestel als symbool vertegenwoordigt: de constitutionele monarchie.

God, Vaderland en Oranje bepaalden als heilige drie-eenheid een lange tijd het fundament van onze waarden en normen. Deze kenmerken van onze identiteit worden gebruikt om de eenheid te bestendigen vanuit het perspectief van de heersende politiek van elke tijd.

Het is belangrijk dat de eenheid in een land dat zoveel gezindten en culturen herbergt bewaard moet worden. Maar sommigen die wat minder eerbiedig en devoot hier tegen aan kijken beschouwen deze constitutionele constructie als een miljoenen verslindende poppenkast dat goed gebruikt kan worden als exportartikel om Nederland voor handelspartners sterker te maken. Want het is één ding om een zakenman in zijn beste pak een deal te laten sluiten met vertegenwoordigers van een rijke oliestaat; het is totaal iets anders als in plaats daarvan een stoet van zakenlui, politici en uiteraard de majesteit zelf met zijn gevolg binnenkomt om een overeenkomst te bekrachtigen met veel trompetgeschal, staatsdiners, parades en zwaaiend volk. En als het toevallig of niet een Islamitisch land is, dan heeft Hare majesteit en haar hofdames daar wel de dracht van een hoofddoek voor over. Want respect moet je hebben, ook als de goddelijke openbaring in het betreffende land een ondergeschiktheid van datzelfde vrouwvolk vereist, voor het geval hun onbedekte ledematen een verderfelijke invloed gaan uitoefenen op des heren gemoed.

Staatsbezoek 2012 aan de Verenigde Arabische Emiraten en Oman

Wij zien veel van onze vorst en vorstin door de vingers. Vliegtuigen, boten en paleizen in Griekenland, het mag wat kosten. Een soberder levensstijl, die niet minder qua allure hoeft te zijn, had in deze tijden waar iedereen de broekriem strakker moet aantrekken beter geweest. Maar de klasse van politici die hier te lang de dienst uit maakt vindt dergelijke opmerkingen geneuzel van oude mensen en dingen die voorbijgaan. Bovendien, zo eindigt men de preek, wordt onze monarchie door brede lagen van het volk gesteund.

Van de monarchie als bindmiddel en nationaal symbool van eenheid wordt verwacht om politiek zo neutraal mogelijk te zijn. Ga er maar eens aan staan. Naast het feit van beperkte mondigheid word je nog eens geleefd door het meedogenloze schema van overvolle agenda’s en verplichtingen. En dat is niet altijd een bezoek aan de Franse president of aan de rijke sultans van Oman. Het betekent ook het doorknippen van een lint in een winkelcentrum van Ergenswo in Zuid Oost Drenthe. Dat is allemaal niet zo vreselijk en ‘so be it’ zolang er troonopvolgers beschikbaar zijn en we het geld er voor over hebben. Zo lang maar koning of koningin hun symbolische rol op zich nemen en hun politieke neutraliteit gehandhaafd blijft.

Soms echter lukt dat niet zo met die neutraliteit, zoals gebleken is tijdens het staatsbezoek van ons Koningspaar aan Italië. Hier compromitteerde de vorst zijn neutraliteit waardoor deze lang volgehouden modus zijn illusoire status verloor. Het boegbeeld van diversiteit verliest plotsklaps zijn grandeur toen de zombificatie door onze eigen “Deep State” van de EU lobby wel al te eenduidig doorschemerde.

De Koning vereerde op eigen initiatief de burgemeester van Palermo, genaamd Leoluca Orlando met een bezoek. Dat had een speciale reden. Orlando is een burgemeester die daar in Sicilië elke boot die met gelukszoekers aan komt varen verwelkomt en schijnbaar (want we weten het niet zodra de camera’s wegzijn) de ‘wanhopige vluchtelingen’ roeptoetert dat zij “allen zijn broeder en zuster zijn”. Alleen waar die “zusters” dan zijn gebleven tijdens de veerdienst door de NGO’s blijft nog even de vraag.

De burgemeester in kwestie is òf een idealist die dankzij zijn overstelpende liefde voor zijn medemens solliciteert naar een pauselijke zaligverklaring òf een volslagen idioot. Welnu, ik voeg nog een derde mogelijkheid toe: zou meneer Orlando niet extra inkomsten ontvangen door betrokkenheid bij de Big Business die deze huiveringwekkende mensensmokkel feitelijk is? En zou het niet kunnen zijn dat dit alles onder het kleed wordt geveegd van christelijke naastenliefde en humanitaire hulp? Het is niet te bewijzen, maar men moet met alles rekening houden.

Deze over de top acterende burgervader geeft op zijn minst te denken. Iedereen mag van hem vrij reizen en aankomen in de landen waar men een nieuw leven wil opbouwen. De invasie van kanslozen, die laaggeschoold of analfabeet zijn en die een harde wissel trekken op de samenlevingen waarin ze straks worden ondergebracht; hun levenslange afhankelijkheid van uitkeringen; de gettovorming; dat alles komt bij deze bestuurder niet in zijn denken op.
Ook Willem Alexander niet. Of hij mag het niet of hij heeft eenvoudig niets anders te zeggen dan wat hij al eerder tijdens het staatsbanket had medegedeeld:

Italië is onmisbaar voor de stabiliteit, de kracht en weerbaarheid van Europa. Wij werken samen met u aan versterking van het Europese zelfvertrouwen

Koning kraakt kritische noot – de telegraaf

Maar dat gaat niet zonder de supranationalistische, ondemocratische Europese Unie, gekaapt door de nieuwe Frans-Duitse As van Merkel & Macron.

Je kunt dus grote delen van het volk op die manier lang om de tuin leiden. Een burgemeester die zich het lot van de ‘vluchtelingen’ op zich neemt, een Koning die zijn steun en sympathie kenbaar maakt en gelooft in de verhalen van de “duizend wanhopigen” en die denkt dat

Wij samen staan voor de taak [om] humane, houdbare oplossingen te vinden en daaraan een evenredige bijdrage te leveren

Koning prijst Sicilianen om hulp aan vluchtelingen

en uiteraard de staatstelevisie die vooral de glamourkanten benadrukt en sowieso een monopolie heeft op deze royalty watching.

Veel dank voor al diegenen die deze mensen hebben gered. Grazia Mille

Koning prijst Sicilianen om hulp aan vluchtelingen

Ja Alex, je denkt even niet na over de gevolgen. Natuurlijk, erg te benijden ben je niet. Als buikspreekpop moet je de boodschap van de EU, dat ondemocratische genootschap in Brussel, zo koninklijk mogelijk overbrengen. Zodat deze invasie van Afrika die de EU de lidstaten oplegt kan worden verkocht als een vanzelfsprekendheid vanuit humanistische waarden. Dat op deze manier Europa door deze ernstige vorm van gedachteloosheid en domheid onder het vervalste beeld van humaniteit langzaam maar zeker in elkaar stort is toch echt een andere kant van dit o zo correcte verhaal dat je moet verkondigen.

Had je je niet beter bij het watermanagement kunnen houden? Over de toestand van het water zei je immers dat het “je zorgen baarde”. Had zoiets gezegd tijdens je staatsbezoek aan Italië over de immigratiecrisis. Dan had je de neutrale positie nog kunnen volhouden.

De tragiek van Koning Willem Alexander is dat hij door zijn functie niet kritisch mag zijn en door zijn goedgelovigheid niet kritisch kan zijn en op deze manier bijdraagt aan het plaveien van de weg van de langzame en gestage ondergang van Europa in de komende decennia.

Facebook
Google+
https://www.opwegnaarmorgen.nl/2017/06/28/koning-of-lakei-willy-en-max-in-italie/
SOCIALICON
SOCIALICON
SOCIALICON

3 comments on “Koning of Lakei: Willy en Max in Italië

  1. allemaal de hele poppenkast achter je laten en dan lekker naar Milaan om te shoppen en een paar leuke jurkjes uit te zoeken

  2. De lakeien van de multicul.

Geef een reactie

Enjoy this blog? Please spread the word !