About

Dat we in een bijzondere tijd leven is een open deur. Na de zogenaamde post-moderne periode waarin de onttakeling van de grote politieke en levensbeschouwelijke stromingen in de samenleving voor iedereen wel duidelijk is geworden, is het stabiele politieke evenwicht tussen de beide radicale flanken aan zowel de linker- als de rechterkant weggevallen. Het was honderd jaar geleden niet anders. De dichter W.B. Yeats schreef het hieronder staande gedicht The Second Coming in 1919, vlak na de rampspoed van de Eerste Wereldoorlog, de Russische revolutie en de ongeregeldheden in zijn eigen Ierland:

 

″Turning and turning in the widening gyre

The falcon cannot hear the falconer;

Mere anarchy is loosed upon the world;

The blood-dimmed tide is loosed, and everywhere

The ceremony of innocence is drowned;

The best lack all conviction, while the worst

Are full of passionate intensity

 

Problemen waarvan de massamigratie de grootste is, veroorzaken verwarring in de Westerse democratieën. Voor deze problemen zijn er vooralsnog geen adequate oplossingen gevonden. De traditionele politieke stromingen vinden geen aansluiting meer op het algemeen gevoelde onbehagen. De termen links en rechts komen uit een tijdperk waarin behoudende en progressieve krachten in zekere zin elkaar in evenwicht hielden en het politieke landschap nog overzichtelijk maakten. Dit evenwicht echter is verdwenen waardoor zowel de progressieve als de conservatieve krachten van gematigd naar extremere vormen begonnen te ontsporen. Door het ontbreken van een visie op mens en samenleving die door de teloorgang van de politieke en levensbeschouwelijke stromingen zijn ontstaan, is de tijd rijp geworden voor de groei van het radicale engagement zoals antifa’s en neonazistische stromingen hebben laten zien.

Zij die vanuit het onbehagen en het wantrouwen tegenover de politiek kennis willen nemen van de ontwikkelingen in de samenleving, vermijden de traditionele media vanwege de gekleurde berichtgeving die vele gebeurtenissen negeert of bagatelliseert. Onmacht en gegroeide haat zorgen ervoor dat laagdrempelige informatiebronnen zoals social media niet alleen een bron van informatie worden maar tevens voor een uitlaatklep zorgen voor de machteloze woede en frustraties van geagiteerde burgers.

De blog OP WEG NAAR MORGEN wil de aandacht vestigen op deze algehele verwarring en op dit onbehagen. De blog bestrijdt het ondoordringbare jargon van politici en bestuurders die hun bureaucratische “doublespeak” (Orwell, 1984) op het publiek plachten los te laten.

De dagelijkse observaties en beschouwingen die in de artikelen een neerslag vinden, bezitten soms een confronterende toon maar zijn altijd geschreven vanuit een betrokkenheid en grote zorg voor de toekomst van het land en van het oude en zo rijke continent Europa.